Nya krafter

Efter en något tillbakadragen period är nu projektet återigen på gång. Nya utvärderingar, tester och framförallt planeringsarbete inför en ny version är på gång. Optimeringar, kostnadseffektivisering och leverantörsdiskussioner är bara ett par av punkterna på agendan.

spectratest140511

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>